Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

RÓZSA-SZIGETI HORGÁSZTANYA
(6098 Tass, Szentgyörgy-puszta 6.)
HÁZIRENDJE 2024. ÉVRE

Hatályos: 2024.01.01.–2024.12.31.
Vonatkozik: a Rózsa-szigeten tartózkodó minden személyre

 

Tisztelt Horgásztársak és Vendégek!

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Ügyvezetése ezúton kéri Önöket, hogy a jelen Házirendet betartani és társaikkal betartatni szíveskedjenek.

1. A Rózsa-szigeten, illetve 50 méteres körzetében a horgászat egész évben csak a Rózsa-szigeti Horgásztanya regisztrált vendégei részére lehetséges.

2. Megérkezéskor minden vendég köteles a Rózsa-szigeti Horgásztanya telepvezetőjénél (távollétében a gondnoknál) bejelentkezni, személyi igazolvánnyal azonosítani saját magát, az adatok rögzítése és a megszálló vendégek NTAK rendszerben történő regisztrációja érdekében. Ez a szabály tartós bérlőinkre is vonatkozik, azzal a kiegészítéssel, hogy nyitvatartási időn kívüli érkezés esetén a bejelentkezést legkésőbb másnap reggel szükséges megtenni. A telepvezető (távollétében a gondnok) ellenőrizheti a horgász vendégek horgászokmányainak érvényességét és egyesületi tagsági viszonyát. Lehetőség van turista, napi, 72 órás és heti területi jegyvásárlására. Helyszíni munkatársunk minden felmerülő kérdésre részletes választ ad.

3. A Rózsa-szigeten csak érvényes rendszámos lakókocsi helyezhető el. A lakókocsi komfort kizárólag gyári elő-sátorral növelhető. A lakókocsi környezetében egyéb területhasználat (pl. növénytermesztés, kertészeti kultúra) nem lehetséges.

Lakókocsik a Rózsa-szigeten három helyen telepíthetők le, mindösszesen 15 db lakókocsi, az alábbi elhelyezés szerint:

 • A Rózsa-sziget északi oldalán lévő lakókocsiparkban 3 db lakókocsi telepíthető le.
 • A Rózsa-sziget déli oldalán lévő lakókocsiparkban 10 db lakókocsi telepíthető le.
 • A Rózsa-sziget bejáró útja mellett, az Osztó-sziget felőli parton, az elkerített telken 2 db lakókocsi telepíthető le.

4. 30 cm-nél mélyebb árkolást (pl. sátorhoz) készíteni tilos! A nem előírás szerint elvégzett árkolást, gödörásást telepvezető (távollétében a gondnok) felszólítására haladéktalanul meg kell szüntetni. A sátor stb. miatt ásott árkot, gödröt, a bérelt helyről történő táborbontást követően azonnal meg kell szüntetni, azt be kell temetni, le kell döngölni.

5. Az elfoglalt szobákban kérjük a szobában kifüggesztett szobarendet betartani, mely a következő: a szobában dohányozni, nyílt lángot használni, főzni, 1500 W-nál nagyobb teljesítményű elektromos készüléket működtetni, valamint a szobákból berendezési tárgyakat (szék, asztal, takaró stb.) kivinni tilos! A helyiség elhagyásakor az elektromos berendezéseket és a világítást le kell kapcsolni.

6. A Rózsa-szigeten biztonsági és vagyonvédelmi okból térfigyelő kamerarendszer működik.

7. A Rózsa-szigeten – a fokozott tűzveszély miatt – tüzet rakni, illetve nyílt lángot használni csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad (kivéve az elrendelt országos tűzgyújtási tilalom időszakait, mely időszakokban a tűzgyújtás értelemszerűen tilos).

8. Tartsa tisztán környezetét! Kímélje a Rózsa-sziget őshonos növény- és állatvilágát! Minthogy a Horgásztanya területe Natura 2000 természetvédelmi besorolás alá tartozik, a hulladék megfelelő módon történő kezelését kiemelt fontossággal kezeljük, a természeti környezet megóvása érdekében hozott környezetvédelmi szabályok megsértése szankciókat von maga után. Kérjük ezért az alábbi szabályok szigorú betartását, betartatását:

 • Cigarettát eldobni szigorúan tilos! Tilos mindennemű hulladék elszórása! A hulladékokat (cigarettacsikket, maghéjat, szerves hulladékot is) csak az erre kijelölt hulladékgyűjtőkbe szabad elhelyezni.
 • Sátor- és horgászhelyeket csak szemétmentes állapotban szabad elfoglalni, valamint elhagyni! -A haltisztító asztal és környezetének tisztántartása kötelező! Tilos a halpucolásból származó hulladékot a vízbe juttatni, kérjük azt két – szivárgásmentes – hulladékzsákban elhelyezni és az udvari zárt vegyes települési hulladékgyűjtőbe bedobni!
 • Vendégeink számára a hulladékok biztonságos kezelése érdekében műanyag hulladékgyűjtő zsákokat biztosítunk, melyeket a szemétgyűjtő keretekben helyezünk el, valamint a telephely személyzetétől is igényelhetők a tartózkodás során. Távozáskor az összegyűlt szemetet minden vendégünk (ideértve tartós bérlőinket is) köteles a telephely bejáratához telepített szemeteskonténerekben elhelyezni.

9. A Rózsa-sziget horgászhelyeit gépjárművel csak a ki- és bepakolásig lehet megközelíteni, ezután vissza kell állni a kijelölt belső parkolóba. Mozgásában korlátozott személy részére a területen közlekedésre, parkolásra engedélyt a jogosított jelenlétében, az általa bemutatott parkolási engedély alapján, vagy az átmenetileg mozgásában akadályozott sérült részére az adott gépjárműre a telepvezető ad. A látogatók a közforgalom részére megnyitott területet vesznek igénybe, a Rózsa-szigeten a KRESZ szabályai érvényesek, A parkoló nem minősül őrzöttnek, Rózsa-szigeten tartózkodás, a szolgáltatások igénybevétele nem keletkezteti a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség polgári jogi felelősségét az így érintettek gépjárműveiben és más ingóságaikban bekövetkezett kárért.

10. Az RDHSZ nem vállalja a felelősséget a fák alatti tartózkodás-táborozás-horgászat kapcsán, a terület jellegéből adódó természeti károk bekövetkezéséért (leszakadt, letört faágak, kidőlt fák stb.). Mindemellett a területen lévő fák állandó kontroll alatt vannak, kiszáradt, beteg példányok kivágásra, ápolásra kerülnek.

11. A Rózsa-sziget területén a szezonban csónak, kishajó csak a 2 db hivatalos kikötőben tartható kikötői bérleti díj megfizetése mellett. Egyéb helyeken (nádasba behúzva, partra futtatva, parton tárolva, fához kötve stb.) tárolni tilos! Kivételt képeznek az állandó bérlőink csónakjai, melyeknek tárolási helye – kérésükre – egyéni elbírálás alapján és ugyanazon kikötői bérleti díj megfizetése mellett horgászhelyükön is lehetséges, amennyiben nem jelentenek terhelést a parti növényzetre. A szezonon kívüli parti tárolás a kijelölt sólyatéren lehetséges.

12. A Rózsa-sziget területén 2024. szeptember 1-jén 12:00 óra és 2024. szeptember 6-án 16:00 óra között megrendezésre kerül a XII. RSD Carp Cup nevezetű ponty- és amurfogó verseny, ezért ebben az időszakban, a Rózsa-sziget egy részén – a 2024. évi helyi horgászrend szerint – horgászati tilalom lép életbe. A Makádi Parkerdő és a Rózsa-sziget közötti (0,8-6,5 fkm) vízszakaszon 2024. október 6-án, vasárnap, (vis maior esetén 2024. október 13-án, vasárnap) 8:00-15:00 óra között kerül megrendezésre a Ráckevei Duna-ági nyílt pergető verseny, az RSD OPEN Pergető Kupa. Az adott vízterületen az egyéb horgászat tilos, melyet a Rózsa-sziget vendégei is kötelesek betartani.

13. Az éves szoba-, illetve lakókocsi bérlő, aki jogerős halvédelmi bírság kiszabására irányuló határozat miatt a horgászattól való eltiltás hatálya alatt áll, az eltiltás ideje alatt a bérleményét használhatja, de nem horgászhat. Az éves szoba, illetve lakókocsi bérlő, amennyiben a jelen Házirend valamely pontját megsérti, előírásait figyelmen kívül hagyja, az első alkalommal írásbeli telepvezetői figyelmeztetésben részesül. Ismételt házirendi szabálysértés esetében első alkalommal – ideiglenes kitiltás jogcímen – 90 napig nem tartózkodhat a Rózsa-szigeten. Ha az érintett személy az ideiglenes kitiltás után újabb házirendi szabályszegést követ el, úgy a jövőben semmilyen jogcímen nem tartózkodhat a Rózsa-szigeten, végleges kitiltásra, valamint bérleti szerződése azonnali hatályú felmondásra kerül. Ideiglenes vagy végleges kitiltás esetén a kifizetett bérleti- és rezsidíjak visszatérítésére nincs lehetőség.

14. A vándorhorgász, amennyiben a jelen Házirend valamely pontját megsérti, előírásait figyelmen kívül hagyja, az első alkalommal írásbeli telepvezetői figyelmeztetésben részesül. Ismételt házirendi szabálysértés esetén első alkalommal – ideiglenes kitiltás jogcímen – 90 napig nem tartózkodhat a Rózsa-szigeten. Ha az érintett személy az ideiglenes kitiltás után újabb házirendi szabályszegést követ el, úgy a jövőben semmilyen jogcímen nem tartózkodhat a Rózsa-szigeten, végleges kitiltásra kerül.

15. A Ráckevei (Soroksári)-Dunán és mellékvizein elkövetett jogsértő horgászati vagy halászati cselekmény miatt legalább két alkalommal jogerős halvédelmi bírsággal sújtott személy, a Rózsa-szigeten semmilyen jogcímen nem tartózkodhat.

16. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, mint üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját vagy tagegyesületi rendezvényekre engedélyezze a tisztálkodási lehetőséget meghívott, illetve résztvevő vendégei számára.

17. A Jelen Házirend, illetve a helyi horgászrend nem ismerete senkit nem mentesít a szabályok áthágásából eredő felelősségre vonástól. A jelen Házirend betartása mindenki számára kötelező!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRAKRÓL:

  2024. évi ár
Szállás
0-4 éves korig térítésmentes, 4-14 éves kor között 50%-os kedvezmény
4.900.-Ft/fő/éj  
Sátorhely
0-4 éves korig térítésmentes, 4-14 éves kor között 50%-os kedvezmény
3.300.-Ft/fő/éj
3 férőhelyes etetett bojlis horgászhely (bójával jelölt etetett stéghelyekkel, fedett horgász-bódéval, etetőcsónakkal elektromos csónakmotorral, árammal, medertérképpel; minimálisan 3 napra foglalható)  50.000.-Ft/nap
Területhasználat (1 napos horgászat) (Szállásszolgáltatást igénybe nem vevő horgászok) 3.300.-Ft/fő/nap
Lakókocsi tárolási díja egy szezonban 320.000.-Ft/tárgyév/2 fő
2024. június 30-a után megkötött tárgyévre szóló bérlet 33%-os kedvezmény 177.000.-Ft/félév/2 fő
Lakókocsi tárolási díja egy szezonban a lekerített szigetbejárói parti telken 352.000.-Ft/tárgyév/2 fő
Lakókocsiban tartózkodó harmadik és további személyek 2.400.-Ft/fő/éj
Lakókocsi rezsi (víz, szennyvíz, szemét, közösségi helyek takarítása stb.). Megjegyzés: a lakókocsi áramfogyasztásának elszámolása mérés alapján történik 2.100.-Ft/fő/éj
vagy 11.500.-Ft/hó átalány
Sátor rezsi (áram, víz, szennyvíz, szemét, közösségi helyek takarítása stb.) 2.100.-Ft/fő/éj
Vendég rezsi (napi területhasználók és a tartós bérlők nappali vendégei számára) 700.-Ft/fő/nap
Sátorban, illetve vendégszobában elektromos fűtőtest használata 1.100.-Ft/éj
Kétágyas szoba 480.000.-Ft/ tárgyév
2024. június 30-a után megkötött tárgyévre szóló bérlet díjkedvezménnyel 266.000.-Ft/félév
Háromágyas szoba 639.000.-Ft/ tárgyév
2024. június 30-a után megkötött tárgyévre szóló bérlet díjkedvezménnyel 355.000.-Ft/félév
Négyágyas szoba 758.000.-Ft/ tárgyév
2024. június 30-a után megkötött tárgyévre szóló bérlet díjkedvezménnyel 421.000.-Ft/félév
Szoba rezsi (áram, víz, szennyvíz, szemét, közösségi helyek takarítása stb.). Megjegyzés: a tartós bérlők szobáinak áramfogyasztásának elszámolása egyéni mérés alapján történik 2.100.-Ft/fő/éj
vagy 11.500.-Ft/hó/átalány
Idegenforgalmi adó* 500.-Ft / vendégéjszaka
Csónak kikötőhely bérlet 80.000.-Ft/tárgyév
Kikötőhasználati díj 700.-Ft/nap
Tárolószekrény bérlet 15.500.-Ft/tárgyév
Evezős csónak bérlet 5.500.-Ft/nap
Evezős csónak etetésre (napi két alkalommal, alkalmanként 15 perc) 3.300.-Ft
Elektromos csónakmotor bérlet 6.600.-Ft/nap

* Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete 2023.01.01. napi hatállyal bevezette az IFA-t.

A szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a távozás napján 10:00 óráig el kell hagyni. A Rózsa-szigeten a lakókocsi férőhelyek száma 12 db, ennél több lakókocsi nem helyezhető el. Az éves bérleti díj két részletben fizethető, külön kérelem és elbírálás alapján. A szobafoglalásnál előnyt élveznek a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség tagegyesületének horgászai. Fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 2024. június 30-a után megkötött a tárgyévre (2024. év „törtévre”) szóló lakókocsi férőhely és hosszabb idejű szobabérleti szerződések esetében a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség díjkedvezményt biztosít.

Egyéb tájékoztatás és kérés:

 • Kérjük mellőzni a pihenni vágyó vendégek miatt az elektronikus eszközök hangos működtetését, az éjszakai gépjármű közlekedést és egyéb hangoskodást.
 • A balesetek elkerülése érdekében, a gyermekekre fokozott odafigyelést kérünk.
 • Kutyát kizárólag oly módon lehet a Rózsa-szigetre behozni, hogy az magatartásával (nem kívánatos ugatással, ugrálással, futkosással, agresszív viselkedéssel stb.) ne zavarja mások nyugalmát. Amennyiben ilyen zavaró magatartás a személyzet tudomására jut, a kutyás vendéget kötelezhetik póráz, illetve szájkosár használatára, súlyosabb esetben az állat Rózsa-szigetről való eltávolítására Az ebtulajdonos kötelessége a kutyaürülék eltakarítása is.
 • A Rózsa-szigeti Horgásztanya napi nyitvatartási ideje:
  • március 1. – május 31. között hétfőtől vasárnapig 7:30–17:00 között,
  • június 1. – augusztus 31. között hétfőtől vasárnapig 7:30–19:30 között,
  • szeptember 1. – november 30. között hétfőtől vasárnapig 7:30–17:00 között.

(A Horgásztanya december 1-február 29. között zárva tart.)

 • A horgászhelyek elfoglalása nem érkezési sorrendben – hanem a Ráckevei (Soroksári)-Duna és mellékvizei horgászrendjétől eltérően – a szálláshelyek foglalásának sorrendjében történik.
 • Aki a horgászatot előzetes regisztráció nélkül kísérli meg s ezzel a Rózsa-szigetet használó többi vendég nyugalmát megzavarja, az a Rózsa-sziget területéről 90 nap eltiltással szembesül.
 • A szoba felszerelési tárgyainak a meglétéért, az átadás napján a szobát elhagyó (szobafoglalást kezdeményező) személy felel.
 • Tilos a szobák hűtőiben nyershúst, pucolt halat és egyéb állati terméket tárolni, azokat minden esetben felcímkézve a tulajdonos nevével, dátummal a közösségi konyhában elhelyezett hűtőszekrényekben kell elhelyezni.
 • Tilos a szobák hűtőiben élőcsalit (pl. csonti, giliszta, pinki) tárolni, azokat minden esetben felcímkézve a tulajdonos nevével a szolgálati tűzifatárolóban elhelyezett hűtőszekrényben kell elhelyezni.
 • A szemetelés, a rongálás első esetben telepvezetői figyelmeztetéssel, második esetben a Rózsa-szigetről történő kitiltással jár.
 • 21:00 óra után zenét hallgatni, egyéb zajkeltő tevékenységet végezni, csak a többi vendég zavarása nélkül engedélyezett.
 • Az elfogadhatatlan, vagy agresszív viselkedéssel, zajongással, a többi vendég nyugalmát megzavaró beszámíthatatlan ittas személyt eltávolítjuk és a Rózsa-szigetről kitiltjuk. Ilyen esetekben a befizetett szolgáltatások díját nem áll módunkban visszafizetni.
 • Aki a berendezési tárgyakban, a védett környezetben kárt okoz, az a személy a teljes kár megtérítésének a kötelességével tartozik.
 • A Rózsa-sziget területét mindenki saját felelősségére használja!
 • Kérjük a WC-, illetve a mosdóhelyiségek rendeltetésszerű használatát és a tisztaságukra fokozottan ügyeljenek.
 • Mi horgászok a környezet védelme iránt elkötelezett, a természetet szerető emberek vagyunk, és ez mutatkozzon meg a mindennapi viselkedésünkben is.
 • Ne szemetelj, a természet értékeit óvd és védd, s erre figyelmeztesd a területet használó többi horgásztársat is, hogy egykor a gyermekeinknek, unokáinknak is örömet okozhasson majd!

Köszönjük, hogy a jelen Házirendet betartják!

 Ráckeve, 2023. október 27.

 

Udvari Zsolt s.k.

ügyvezető igazgató

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.