Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A 2024. évi horgászrend letölthető innen

Az RDHSZ-Balaton területi jegy 2024. évi horgászrendje letölthető innen


 A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI)-DUNA (RSD) ÉS MELLÉKVIZEINEK
(Duna–Tisza-csatorna, Dunavölgyi-főcsatorna, Északi-övcsatorna, Dömsödi Holt Duna-ág, Somlyói-csatorna, Szigetbecsei-holtág)
2024. ÉVI HORGÁSZRENDJE

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halgazdálkodási vízterületeinek víztérkódjai:

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezéseVíztérkód
Ráckevei (Soroksári)-Duna, a Kvassay-zsiliptől a Tassi-zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal 13-017-1-1
Duna-Tisza-csatorna, a kitorkolástól a Sári-zsilipig 13-021-1-1
Dunavölgyi-főcsatorna 13-019-1-1
Északi-övcsatorna, beleértve a XXX., XXXI. csatornák Pest megyei szakasza 13-020-1-1
Dömsödi Holt Duna-ág 13-016-1-1
Somlyói-csatorna 13-018-1-1
Szigetbecsei-holtág 13-199-1-1

Az RDHSZ által kiadott területi jegytípusok és áraik (Ft):

JegytípusÁr (Ft)
Éves általános felnőtt* 60 500
Éves behúzós felnőtt* 99 000
Éves általános ifjúsági* 6 800
Éves általános RDHSZ gyermek 500
Éves mellékvízi felnőtt 47 000
Éves RDHSZ-Balaton 82 500
24 órás általános felnőtt* 5 400
24 órás turista felnőtt 5 000
24 órás általános ifjúsági* 2 800
24 órás turista ifjúsági 2 800
72 órás általános felnőtt* 12 500
72 órás behúzós felnőtt* 21 500
Heti általános felnőtt* 29 000
Heti behúzós felnőtt* 49 500
Heti turista felnőtt 33 300

* A jelölt jegytípusok külföldiek részére is elérhetők ugyanezen árakon.

Az RDHSZ által kiadott területi jegyekkel fogható halmennyiségek

Területi jegytípusNapi darabszám korlátozás alá eső halfajokból, amurt is beleértveNapi darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból
naponta/24 óra alattösszesennaponta/24 óra alattösszesen
Ált. felnőtt éves 5 db, de fajonként legfeljebb 3 db 60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 5 kg 60 kg
Ált. felnőtt heti 20 kg 20 kg
Ált. felnőtt 72 h 3 db, de fajonként legfeljebb 2 db 10 kg 3 kg 9 kg
Ált. felnőtt 24 h 5 kg 3 kg
Ált. ifjúsági éves 30 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 30 kg
Ált. ifjúsági 24 h 3 kg 3 kg
Ált. gyermek 1 db 15 kg 15 kg
Behúzós felnőtt éves* 3 db, de fajonként legfeljebb 2 db 60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 5 kg 60 kg
Behúzós felnőtt heti* 15 kg 15 kg
Behúzós felnőtt 72 h* 10 kg 3 kg 10 kg
Mellékvízi felnőtt éves 5 db, de fajonként legfeljebb 3 db 50 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 5 kg 50 kg
Tisztségviselői felnőtt éves 5 db, de fajonként legfeljebb 3 db 60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 5 kg 60 kg
Tisztségviselői felnőtt behúzós éves
Turista heti 3 db, de fajonként legfeljebb 2 db 10 kg 3 kg 10 kg
Turista 24 h 3 kg 3 kg
RDHSZ-Balaton** 5 db, de fajonként legfeljebb 3 db 60 kg vagy 100 db, amelyiket hamarabb eléri 5 kg 60 kg

* A behúzós – felnőtt éves, heti és 72 órás – területi jeggyel rendelkező horgászoknak kötelező a következő halkíméleti eszközök használata: apró lyukú (max. 5 mm szembőségű) haltartó és halkiemelő merítőszák, halbölcső, valamint halsebfertőtlenítő. Ezeket a horgászhelyen kell tartani.
** A táblázatban megjelölt mennyiségek az RDHSZ vizeire vonatkoznak, a Balatonon fogható mennyiséget a Balatoni horgászrend szabályozza, de a két összevont vízterületen maximum 100 db napi méretkorlátozással védett hal fogható.

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása és az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti értékeinek, őshonos halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és szolgáltatások fejlesztése is. E munka során a MOHOSZ fokozatosan egységesíti a halgazdálkodási szolgáltatási környezetet is a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével. A 2021. évtől így elkészült az Országos Horgászrend (a továbbiakban: OHR) is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatandó a halgazdálkodásra jogosultak jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit.

Közös érdekünk a szabályok betartása, illetve betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával Önök is járuljanak hozzá a vizek és vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a 2024. évi horgászszezon sikerében és ehhez jó egészséget, sok szabadidőt, valamint emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

I. Általános szabályozási előírások

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) és a végrehajtásra kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet rendelkezéseit, valamint a helyi horgászrend szabályait.
 2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 3. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a területi jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai szabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 5. A horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül erre alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 6. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a fogási naplóban, továbbá – ezen szabályokat kiegészítendően – a helyi horgászrendben meghatározott módon történhet. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket – ide nem értve a többletelvitel lehetőségéért előre megváltott kiegészítő jegyet – nem állapíthat meg.

Halőri bejelentő telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére):
06-30/675-7304, honlap: www.rdhsz.hu

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások, területi és időbeli korlátozások

 1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások (stégek).
 2. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen formája. A természet és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége kártérítési felelősség vállalása mellett.
 3. A vízparton csak fém és/vagy műanyag bottartó használható.
 4. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott, és ha a jég vastagsága legalább 10 cm, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
 5. A horgászat során a hely megjelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani. Kivételt képeznek a műanyag csőből készült, ún. dőlőbóják.
 6. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a hivatásos halőr vagy az RDHSZ felé azonnal bejelenteni.
 7. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel.

III. Speciális horgászrendi előírások

14. Az RSD-n és mellékvizein rekreációs célú halászati tevékenység nem folytatható.

 1. A halak ívását kijelölt vagy nem kijelölt ívó területen megzavarni tilos. Halgazdálkodási kíméleti területen horgászni és azt 50 méteren belül megközelíteni szigorúan tilos! Az ívóhelyre, vermelő (telelő) helyre, halgazdálkodási kíméleti területre stégről, partról, csónakból és egyéb vízi eszközből az ún. ráhorgászás tilos!
 2. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni tilos!
 3. A ráckevei Árpád híd 100 méteres körzetében csónakból horgászni tilos.
 4. A hidak, zsilipek és vízerőtelepek 50 méteres körzetében csak egy készséggel szabad horgászni.
 5. Élő és élettelen kishallal, halszelettel március 1-től a fogassüllő- és balintilalom végéig, április 30-ig horgászni tilos, kivéve az ún. stupekos és kuttyogató, harcsázó horgászati módszert, ahol csak 15 cm-esnél nagyobb kishallal szabad csalizni. Ebben az időszakban csak harcsapergetésre alkalmas, 15 cm-nél hosszabb testű (a testhossz a terelőlap és horgok nélkül értendő) műcsalival és 40 g dobósúlynál erősebb bottal, valamint 0,20 mm átmérőnél vastagabb fonott vagy 0,35 mm átmérőnél vastagabb monofil zsinórral megengedett a pergetés, valamint tilos a legyezés, az ultra light és egyéb finom pergető módszer és felszerelés használata.
 6. Január 1-jétől március 15-ig, valamint november 2-től december 31-ig terjedő időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos! Tilos a horgászfelszerelés nélküli szonár használatával fellelt és valamilyen módon rögzített vermelőhelyre később ráhorgászni.
 7. Strandeszközről (jelen horgászrend alkalmazásában ideértve a belly boatot is) horgászni tilos!
 8. Egész évben tilos horgászni a következő területeken:
  a) A Csepeli Kis-Duna öbölben, jobb part 51,3 fkm.
  b) A Dömsödi Kerek-agyagosban.
  c) A Dömsödi árapasztó csatorna (Északi-övcsatorna) Dömsödi Tógazdaság üzemi területével érintett teljes csatornaszakaszán (648018, 197011, valamint 648610, 198574 EOV koordinátájú hidak közötti rész).
  d) Az Északi-övcsatornából kiágazó Germán (XL.)-csatorna teljes hosszán.
 1. A Rózsa-szigeten a horgászat csak regisztrált vendégek részére engedélyezett. A Rózsa-sziget 50 méteres körzetében csak a vendégek horgászhatnak. Csónakból és egyéb vízi eszközből a Rózsa-szigetre az 50 méteres zónán belül a ráhorgászás is tilos.
 2. A Makádi Ezüstpartra gépjárművel behajtani csak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság behajtási engedélyével lehetséges.
 3. A Francia-öbölben és a mellékvizeken csak a parti horgászat engedélyezett.
 4. A Kvassay-zsilipnél csónakkal, vízi járművel az erőművi ágba behajózni, ott vízi járművel lehorgonyozni, a parti létesítményekhez, vízépítési műtárgyakhoz kikötni tilos! A jobb parti rész üzemi terület, horgászni csak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által kiadott belépési engedély birtokában, érvényes horgászati okmányokkal lehetséges.
 5. A Makádi Ezüstparton a 2024. szeptember 1-jén 12:00 óra és 2024. szeptember 6-án 16:00 óra között megrendezésre kerülő XII. RSD Carp Cup ponty- és amurfogó verseny idején a makádi strandtól a tassi strandig terjedő szakaszon (1,0-4,6 fkm), mindkét parton és a mederben is csak a versenyzők horgászhatnak. A Makádi Ezüstparton ebben az időszakban csak a versenyzők és segítőik, a szervezők, valamint a meghívottak tartózkodhatnak.
 6. A Makádi Parkerdő és a Rózsa-sziget közötti (0,8-6,5 fkm) vízszakaszon 2024. október 27-én, vasárnap, (vis maior esetén 2024. november 3-án, vasárnap) 8:00-15:00 óra között kerül megrendezésre a Ráckevei Duna-ági nyílt pergető verseny, az RSD Open Pergető Kupa. Az adott vízterületen, az adott időszakban az egyéb horgászat tilos.
 7. Az RSD és mellékvizei versenypályáin az országos vagy szövetségi versenyek kötelező edzésnapját megelőző nap 8:00 órától, egyéb versenyek esetében a verseny napján 00:00 órától horgászni tilos. A tiltást a pálya végein elhelyezett információs táblák is jelzik.
 8. Az RSD-n és mellékvizein január 1-jétől február 29-ig és december 1-jétől december 31-ig horgászni csak 06:00 órától 20:00 óráig engedélyezett.
 9. A Gubovics-öböl (volt Lajos-hókony) teljes területén január 1-jétől február 29-ig és november 2-től december 31-ig pergetni, mártogatni és tapogatni tilos, valamint a fenti időszakban csak drótelőkével, hármashoroggal és 10 cm-nél nagyobb élő csalihallal szabad ragadozóra horgászni.
 10. A Francia-öböl és a Taksonyi-holtágon a keresztező közúti hídtól a torkolat (DNy) felé 250 méteren belül mindkét ág halgazdálkodási kíméleti terület (a halak telelő területe), ahol január 1-jén 00:00 órától március 1-jén 00:00 óráig, illetve november 2-án 00:00 órától december 31-én 24:00 óráig általános horgászati tilalom lép érvénybe (EOV: Francia öböl: 652942.1, 232985.3; 652953.1, 232898.2; 652072.7, 232907.5; 652073.5,7, Taksonyi holtág: 650875.0, 221171.7; 650843.4, 221226.6; 650675.1, 221013.6; 650663.8, 221027.0; 650717.3, 221084.0; 650648.4, 221049.2; 650635.0, 221063.3).
 11. A területi halgazdálkodási hatóság és az RDHSZ által kijelölt halgazdálkodási kíméleti területeken (ívóhelyek), március 1-jén 00:00 órától június 15-én 24:00 óráig általános horgászati tilalom lép életbe:
  • Czuczor-szigeti nádasok a Dunaharaszti hajóállomástól a 47,0 fkm-ig mind a három ágban (EOV koordináták: 653850.6, 226073.6; 653814.9, 226105.9; 653343.9, 225238.1; 653364.9, 225233.3; 653433.0, 225192.9; 652473.1, 224072.5; 652494.6, 224034.5; 652796.4, 224410.3; 652789.7, 224394.0; 652675.5, 224207.1; 653136.0, 224644.4).
  • Az Angyali-sziget északi végén, a Vesszőzátony-szigeten, valamint a közöttük elterülő lagúna teljes területén (EOV koordináták: 643188.7, 206597.5; 643171.9, 206808.6; 643114.4, 206805.2; 642948.3, 206392.6, 643108.0, 206014.7).
  • A Dömsödi Holt-Duna RSD-be csatlakozó ún. átvágás szakaszán (9,0-9,5 fkm) (EOV koordináták: 645911.5, 193581.4; 645898.5, 193615.2, 646135.7, 193842.8, 646167.9, 193813.5).
  • A ráckevei Vadkacsa Szabadstrandtól a ráckevei Árpád hídig terjedő nádas-gyékényes (bal) partszakasz (19,0-19,3 fkm) (EOV koordináták: 642507.3, 201942.6; 642613.1, 201944.9; 642683.6, 201772.1).
  • A makádi természetvédelmi terület teljes parti részén (5,45-6,54 fkm) (EOV koordináták: 643589.8, 192469.7; 642982.5, 191702.3), valamint a vízen a partéltől mért 50 méteres sávban.

A halgazdálkodási kíméleti területek interaktív térképe az RDHSZ honlapján is megtekinthető:

 1. Az RSD-n és mellékvizein a haltelepítések után – a 16. pontban foglaltakon kívül – nincs általános horgászati tilalom.
 2. Az RSD-n és mellékvizein kijelölt strandok területén való horgászatot a strandüzemeltető helyi szabályzata határozza meg.
 3. A Dömsödi zsiliptől (RSD 11 folyamkilométer) az északi és déli irányban 500-500 méterre, tehát az RSD 10+500 fkm és 11+500 fkm szelvényei között, november 2-től december 31-ig, és január 1-től február 29-ig csónakból horgászni, valamint partról behordani behúzós területi jeggyel is tilos.

Környezetvédelmi hatóság előírásai

A lenti előírások betartását a természetvédelmi és egyéb hatóság is ellenőrzi!

 1. Tilos horgászni a Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági Szikes Puszták alábbi törzsterületein:
  a. A Dömsödi árapasztó csatornán (Északi-övcsatorna) az ún. Puskás hídtól a Szunyogi-bújtatóig (XXXI. sz. csatorna) az északi oldalon.
  b. A XXXI-es csatornán a Dömsödi árapasztó csatornától (Északi-övcsatorna) a sóderbányáig a belső-nyugati-oldalon, továbbá a Dömsödi árapasztó csatornától délre a juhászföldi műútig mindkét oldalon.
  c. A XXXI-es csatornán a juhászföldi műút kereszteződésétől a Bács-Kiskun megyei határig mindkét oldalon.
  d. A XXX-as csatornán a halastavaktól délre és a juhászföldi műúttól északra a nyugati oldalon, a halastavak mellett a Dömsödi árapasztó csatornáig (Északi-övcsatorna), a csatorna zsilipéig.
  e. A XXX-as csatornán a juhászföldi műúttól délre eső szakaszokon a sorompóval, illetve táblával jelzett pontoktól délre mindkét oldalon.
 2. Szigetcsép, Csupics-sziget térségére vonatkozó előírások:
  a. A Csupics-sziget területén, partjáról és a szigetet övező láp és mocsári vegetációjú területeken horgászni tilos.
  b. A Csupics-sziget jobb parti mellékágában a 31,0-32,0 fkm között a jobb partról és a vízről horgászni tilos.
 3. Általános kikötések:
  a. Védett természeti területen sátorozni és tüzet gyújtani tilos!
  b. Védett természeti területre a horgász, illetve kísérője kutyát nem vihet be.
  c. A horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg. A horgászat végeztével a szemetet mindenki köteles magával elvinni, bezsákolva is tilos a horgászhelyen hagyni. A horgászati tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett természeti, illetve Natura 2000 területeket, az ott található védett természeti értékeket, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
 4. A Makádi és a Tököli Parkerdő területén található nagynyomású földgázszállító vezeték 8-8 méteres övezetében tiltott bármilyen építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, gépjármű és lakókocsik tárolása, telepítése.
 5. A tassi Sajó Elemér többfunkciójú vízleeresztő műtárgy RSD felőli oldalán védőterületet jelölt ki a KDVVIZIG. A védőterület a hajózás elől teljesen elzárt mederszakasz. A védőterület a Rózsa-szigetnél a Ráckevei (Soroksári)-Duna nyugati oldali mellékágában, a Rózsa-sziget mentén terül el (Büdös-sarok). A helyszínen táblákkal és bójákkal kijelölt védőterületen belül tilos a horgászat és a vízi járművel való közlekedés. A védőterületen belül a partról végzett horgászat is tilos! A téli üzemrendben a bójasort a KDVVIZIG eltávolítja. A védőterületen a hajózás, a horgászat vagy egyéb, a KDVVIZIG engedélye nélkül végzett tevékenység a téli üzemrend idején is tilos!

Halfajokra vonatkozó szabályok – az országos szabályozástól eltérően:

Magyar névFajlagos tilalmi időszak *Kifogható halak mérettartománya
csuka 02.01 – 03.31.

legalább 40 cm
A Duna-ágon és mellékvizein a csuka legkisebb kifogható mérete 50 cm, legnagyobb kifogható mérete 5 kg.

balin 03.01 – 04.30.

legalább 40 cm
A Duna-ágon és mellékvizein a balin legnagyobb kifogható mérete 5 kg.

sügér 03.01 – 04.30. legalább 15 cm
fogassüllő 03.01 – 04.30.

legalább 30 cm
A Duna-ágon és mellékvizein a fogassüllő legkisebb kifogható mérete 40 cm, legnagyobb kifogható mérete 5 kg.

kősüllő 03.01 – 06.30. legalább 25 cm
garda 04.15 – 05.31. legalább 20 cm
domolykó 04.15 – 05.31. legalább 25 cm
jászkeszeg 04.15 – 05.31. legalább 20 cm
szilvaorrú keszeg 04.15 – 05.31. legalább 20 cm
paduc 04.15 – 05.31. legalább 20 cm
márna 04.15 – 05.31. legalább 40 cm
ponty

05.02 – 05.31.
Az RSD Horgászrendje a ponty tilalmát feloldja. Ehelyett általános tilalom lép életbe a horgászrendben felsorolt kíméleti területeken.

legalább 30 cm
A Duna-ágon és mellékvizein a ponty legnagyobb kifogható mérete 6 kg.

amur - -
compó

05.02 – 06.15.
A Duna-ágon és mellékvizein tilos a compó megtartása.

legalább 25 cm
A Duna-ágon és mellékvizein tilos a compó megtartása.

harcsa

05.02 – 06.15.
A Duna-ágon és mellékvizein a január 1. és február 28. illetve november 2. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos. A fajlagos tilalmi időszakban a 100 cm-t meghaladó méretű harcsa megtartása is tilos.

legalább 60 cm
sebes pisztráng 10.01 – 03.31. legalább 22 cm
menyhal - legalább 25 cm

* A fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

 1. Tilalmi időben a tilalommal védett halfajra célzottan horgászni tilos.
 2. Az amur napi darabszám-korlátozás alá eső halfaj, a naponta megtartható mennyiség mérettől függetlenül 3 db.

A horgászattal kapcsolatos egyéb szabályok

 1. A napi darabszám-korlátozás alá eső halakat a hal kifogását követően kitörölhetetlen kék tintával a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni a fogás helyének, pontos idejének (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével, a hal kg-ban kifejezett tömegét tizedesvessző feltüntetésével, tizedes pontossággal kell rögzíteni (pl. 1,2). A hal méréséhez digitális mérleg használata kötelező. A felszerelés addig nem dobható vissza, amíg a fogott darabszám-korlátozással védett hal beírása nem történik meg a fogási naplóba. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok fogását össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően – a vízpart elhagyása előtt – kell a fogási naplóba bejegyezni, a mérlegelés időpontjának (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóba nem kell rögzíteni.
 2. Minden területi jegy típus tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének elérését követően csak napi, heti, vagy 72 órás területi jegy váltható!
 3. A vízpart és a vízi növények károsítása szigorúan tilos! Tilos csónakkal nádfalba, gyékényesbe, sásosba beállni!
 4. A hal- és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül, ezért tilos!
 5. Szemetes helyen (a horgászállás 5 méteres körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (a cigarettacsikk, szotyola maghéj, rágógumi is szemétnek minősül). A szabály megszegése esetén első esetben a fogási naplóba beírás kerül, második esetben a horgásztól véglegesen bevonásra kerül a területi jegy.
 6. A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át! A vezeték nélküli rádiós működésű kapásjelzők nem helyettesítik a horgászkészség személyes őrzését. A horgászkészség őrizetlenül hagyása a horgászrend megsértésének minősül. Az őrizetlenül hagyott horgászkészséget a hivatásos halőr – írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával – az RDHSZ székhelyére szállítja, ahol az egy évig megőrzésre, majd selejtezésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége bruttó 300 Ft/nap.
 7. A horgászkészségek mellett a horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót használhat kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtéséhez.
 8. A horgászhelyet (csónak esetében a partról is jól láthatóan) a horgásznak szürkület után, valamint az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt ki kell világítani jól látható, szórt fénnyel úgy, hogy a többi horgászt ne zavarja.
 9. A behúzás mindenféle formája tilos, kivéve a behúzós területi jeggyel rendelkezők esetében. A stupek segédbottal történő bejuttatása nem minősül behúzásnak.
 10. A horgász haladéktalanul köteles jelenteni a hivatásos halőröknek a környezetkárosítást, a vízszennyezést, a halpusztulást és a szabálytalan horgászatot. A hivatásos halőrök ügyeleti telefonszáma a területi jegyen megtalálható.
 11. Tilos a csónakból horgászeszközt vontatni, sleppelni!
 12. Balinólom, műlégy és pilker kizárólag egyágú horgokkal használható.
 13. Szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az RDHSZ.
 14. Parti horgászat esetén a bevetett felszerelés stégen és a víz közvetlen közelében lévő horgászhelyen tartható. Bevetett állapotban tilos tehát átvinni a part menti úton és a magánterületen, kertben, erkélyen stb. elhelyezni.

IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások:

 1. Fémből készült haltartó eszköz használata élő hal tartására tilos.
 2. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
 3. Ragadozóhal horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 4. A Duna-ágon és mellékvizein a vágóhorog használata tilos.
 5. A kifogott hal horgász általi tetszőleges jelölése, csonkítása tilos.
 6. A szabályosan megfogott és így megtartható (kifogható) halak a horgászati tevékenység folytatása során történő cseréje a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos.
 7. A kifogott halat szákban élve tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen, maximum 48 óráig szabad abban az esetben, ha a horgász a helyszínen tartózkodik. Amennyiben a hivatásos halőr tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan tárolás miatt sérült vagy elpusztult halat talál a haltartóban, állatkínzás vádjával állatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat szabad!
 8. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!
 9. Az állami horgászjegy jogosultja által kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. Csónakos horgászat esetén az elszállítás a csónak horgászat befejezése (kikötés) utáni elhagyását jelenti. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, de kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.
 10. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és -felszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
  a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
  c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott véglegessé vált halvédelmi bírság vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 2. Az RDHSZ a területi jegy visszavonását, illetve váltásától való eltiltást mint szankciókat – a Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján – a 71. ponthoz tartozó táblázatban közzétett módon alkalmazza.
 3. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás minimális és maximális mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 3-5 év 
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,
de legalább az eltiltás idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év  
Darabszám korlátozás megsértése
Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
Hal jelölése, csonkítása 1-3 év    
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Alsó méretkorlátozás alatti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Horgászati tilalom alá eső területen vagy halfogási tilalom alatt horgászati tevékenység végzése vagy annak kísérlete 6 hónap-2 év
A helyi horgászrend egyéb horgászati szabályainak megsértése 3 hónap-1 év

 

 1. A helyi horgászrend szabályainak megszegése esetén az eltiltás alkalmazását az RDHSZ mérlegeli úgy, hogy az „A helyi horgászrend egyéb horgászati szabályainak megsértése” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor az RDHSZ ezen eljárása nem helyettesíti a halgazdálkodási hatóság eljárását, illetve feljelentés kezdeményezését.
 2. Az RDHSZ eljárásaiban a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 3. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 4. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionálandó cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 5. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 6. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben az RDHSZ tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos döntésével és az erről szóló értesítéssel kerül sor.
 7. A területi jegy RDHSZ általi visszavonása és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
 8. Halvédelmi bírság kiszabására irányuló közigazgatási eljárás lefolytatása esetén, amennyiben az elkövetőtől az állami horgászjegyet a területi halgazdálkodási hatóság visszavonta, úgy a halvédelmi bírság befizetése és az eltiltási idő letelte után lehetőség van új állami horgászjegy megváltására. Ez esetben viszont az elkövető – amennyiben az RDHSZ halgazdálkodási jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen kíván továbbra is horgászni – új területi jegy megváltására kötelezett, mivel a területi jegyet a halgazdálkodási jogosult visszavonja. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, valamint az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
 9. A helyi horgászrend megsértéséért indított hatósági eljárás során – amikor a hivatásos halőr csak a területi jegyet tartja vissza – a területi halgazdálkodási hatóság elmarasztaló határozatának véglegessé válása után, mellékkövetkezményként az adott területi jegyet a halgazdálkodási jogosult visszavonja. A hatósági határozatban szereplő halvédelmi bírság megfizetése, valamint az eltiltási idő letelte után van lehetőség új területi jegy megváltására. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, valamint az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
 10. Az állami horgászjegy halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás miatti újra váltása, valamint elvesztése vagy megsemmisülése miatti pótváltása esetén a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, továbbá az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének törtévre (nap pontossággal) számított időarányos mennyisége fogható ki.
 11. Elhalálozás esetén a kiváltott területi jegy árának visszatérítésére nincs lehetőség.

VI. Rekordlista:

Az RDHSZ az RSD-n és mellékvizein fogott halak adataira alapozva rekordlistát működtet, mely az RDHSZ honlapján (www.rdhsz.hu) elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. A rekordlistás halat minden esetben vissza kell engedni, kivéve a busát.

1. Rekordméret:

Rekordlistára kerülés feltétele az alábbi testtömeg elérése:
ponty 15 kg, amur 15 kg, fogassüllő és csuka 5 kg, balin 4 kg, harcsa és busa 25 kg, márna 3 kg, egyéb halfajok (beleértve a compót) 2 kg.

2. Bejelentés:

A rekordlistára történő bejelentés feltételei:
- A horgász teljeskörűen tud gondoskodni a hal épségéről annak hitelesítéséig. A halat megfelelő méretű, anyagú haltartóban kell tárolni, kantározni tilos, ellenkező esetben azt vissza kell engedni.
- A horgász a halat rögtön beírja a fogási naplóba és SMS-értesítőt küld a hivatásos halőrök ügyeleti telefonszámára. Ellenkező esetben a rekordhalat nem szabad megtartani a hitelesítésig sem!
- Kívülről akadt hal nem hitelesíthető.

KÖTELEZŐ BEJELENTÉS! A horgásznak kötelező bejelentenie – ha az előbb leírtak teljesülnek – minden 25 kg feletti pontyot, 25 kg feletti amurt, 10 kg feletti fogassüllőt, 10 kg feletti csukát, 50 kg feletti harcsát, valamint 3 kg feletti compót.

3. Hitelesítés:

Hitelesítést csak a halgazdálkodási ágazatvezető és a megbízással ellátott személyek végezhetnek a halat megfogó horgász jelenlétében, a bejelentést követően legkésőbb 12 órán belül. A hitelesítés az arra szolgáló igazolólap kitöltésével végezhető, amely három példányos és az egyik példánya a horgászt illeti meg.

Az igazolólap kitöltésén kívül fényképkészítés is kötelező a hal mindkét oldaláról, illetve a visszaengedésről is. A hitelesítést, visszaengedést követően a horgász fogási naplójából kihúzásra kerül a beírt rekordhal, RDHSZ bélyegzővel megjelölve („Visszaengedve”), és aláírva.

4. Dokumentálás:

A hitelesítést végző személy továbbítja az alábbi adatokat: fénykép a hal jobb oldaláról, fénykép a hal bal oldaláról, fénykép a visszaengedésről, fénykép az igazolólapról. A rekordfogások az RDHSZ honlapjára, Facebook-oldalára, valamint a MOHOSZ rekordlistájára is felkerülnek.

5. Jutalmazás:

A kötelező bejelentés alá eső halak megfogói közül a behúzós területi jeggyel rendelkezőket ugyanilyen típusú területi jeggyel jutalmazzuk, az összes többi területijegy-típus birtokosai – beleértve a napi, 72 órás, heti és országos területi jegyeket is – éves általános területi jegyet kapnak az RSD-re és mellékvizeire.

Az összes többi rekordlistára kerülő horgász közül sorsolással kiválasztva további 50 horgász kap éves általános területi jegyet térítésmentesen a következő évre.

Nem jutalmazunk – a határozat véglegessé válásától számítva – három évig olyan horgászt, akit a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírsággal szankcionált.

A jutalom területi jegy nem átruházható. A jutalom területi jegy átvételének határideje február hó utolsó napja, mely határidő jogvesztő.

6. Chipes jelölés:

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy a rekordhalakat egyedi chipes haljelölő rendszert alkalmazva, szemmel nem látható módon megjelölje a későbbi azonosítás érdekében. Chipes jelölést csak a halgazdálkodási ágazatvezető, a halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető, valamint a megbízással rendelkező személyek végezhetnek, a megfogó horgász jelenlétén kívül.

7. Haljel beküldése:

Az RDHSZ telepítéskor a halak egy részét szemmel jól látható, színes haljellel (fonáljel) látja el. A haljellel megjelölt halak kifogása (elvitele) tilos! Aki ilyen halat fog, a haljelen szereplő adatot, valamint a fogás helyét, időpontját, a hal méreteit (testtömeg, standard testhossz, legnagyobb kerület) és a horgász elérhetőségét az RDHSZ-hez írásban eljuttatni köteles. A beküldött pontos és teljes körű adatokért az RDHSZ jutalmat küld a horgásznak.

VII. Záró rendelkezések

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 2. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 4. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket jelzi és honlapján megjeleníti.

Az RDHSZ hivatásos halőreinek 0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszáma: 06-30-675-7304

Hal-, környezet- és vízvédelmi bejelentések:

Halgazdálkodási ágazatvezető:
06-30-942-9548
Halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető:
06-30-202-5688

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.