Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (a továbbiakban: RDHSZ) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületének víztérkódja: 13-220-1-5

Az RDHSZ által kiadott területi jegytípusok és áraik (Ft):

Területi jegytípusÁr (Ft)
Éves felnőtt 40 000 Ft
Éves ifjúsági 5 000 Ft
Éves gyermek 500 Ft
24 órás felnőtt 4 000 Ft
24 órás ifjúsági 2 000 Ft
24 órás gyermek 200 Ft

A területi jegyek a Kastély-tó napi nyitásától zárásáig érvényesek!

A területi jegyek kizárólag papír alapon, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség irodájában (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 94.) válthatóak ki. Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 9:00-15:00, péntek 9:00-13:00. További információ: Baluka Tímea pénztáros és jegyforgalmazó, 06-30-493-8766, .

Az RDHSZ által kiadott területi jegyekkel fogható halmennyiségek

Területi jegytípusNapi darabszám korlátozás alá eső halfajokbólNapi darabszám korlátozás alá nem tartozó halfajokból
Éves felnőtt 2 db ponty + 1 db ragadozó / nap
5 db ponty + 3 db ragadozó / hét
30 db ponty + 10 db ragadozó / év
5 kg / nap
10 kg / hét
50 kg / év
Éves ifjúsági 1 db ponty + 1 db ragadozó / nap
3 db ponty + 2 db ragadozó / hét
20 db ponty + 8 db ragadozó / év
3 kg / nap
8 kg / hét
30 kg / év
Éves gyermek 1 db / nap
2 db ponty + 1 db ragadozó / hét
10 db ponty + 5 db ragadozó / év
2 kg / nap
5 kg / hét
20 kg / év
24 órás felnőtt 2 db ponty + 1 db ragadozó 5 kg
24 órás ifjúsági 1 db ponty + 1 db ragadozó 3 kg
24 órás gyermek 1 db 2 kg

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása és az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti értékeinek, őshonos halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és szolgáltatások fejlesztése is. E munka során a MOHOSZ fokozatosan egységesíti a halgazdálkodási szolgáltatási környezetet is a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével. A 2021. évtől így elkészült az Országos Horgászrend (a továbbiakban: OHR) is, de már az új jogszabályi környezet szerinti felépítéssel és szabályozási logikával, támogatandó a halgazdálkodásra jogosultak jövőnkre vonatkozó, felelős döntéseit. Közös érdekünk a szabályok betartása, illetve betartatása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó jogszabályok, horgászszövetségi és helyi szabályok megismerésével és alkalmazásával Önök is járuljanak hozzá a vizek és vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Őszintén bízunk a 2024. évi horgászszezon sikerében és ehhez jó egészséget, sok szabadidőt, valamint emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!

I. Általános szabályozási előírások

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) és a végrehajtásra kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet rendelkezéseit, valamint a helyi horgászrend szabályait.
 2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 3. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a területi jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai szabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 5. A horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet magánál tartani.
 6. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a fogási naplóban, továbbá – ezen szabályokat kiegészítendően – a helyi horgászrendben meghatározott módon történhet. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket – ide nem értve a többletelvitel lehetőségéért előre megváltott kiegészítő jegyet – nem állapíthat meg.

Halőri bejelentő telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére):
06-30/675-7304
Honlap: www.rdhsz.hu

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások, területi és időbeli korlátozások

 1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos.
 2. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen formája. A természet és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége kártérítési felelősség vállalása mellett.
 3. A vízparton csak fém és/vagy műanyag bottartó használható.
 4. A tavon a lékhorgászat tilos.
 5. A horgászat során a hely megjelölésére bója használata nem engedélyezett.
 6. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a hivatásos halőr vagy az RDHSZ felé azonnal bejelenteni.
 7. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. Etetni kizárólag a partról lehet.
 8. A vízpart és a vízi növények károsítása szigorúan tilos!
 9. A hal- és egyéb állati hulladék vízbe juttatása súlyos környezetszennyezésnek minősül, ezért tilos!
 10. Szemetes helyen (a horgászállás 5 méteres körzetében) a horgászatot megkezdeni és horgászni tilos (a cigarettacsikk, szotyola maghéj, rágógumi is szemétnek minősül). A szabály megszegése esetén első esetben a fogási naplóba beírás kerül, második esetben a horgásztól véglegesen bevonásra kerül a területi jegy.
 11. A tavat körülvevő parkba gépkocsival behajtani tilos!
 12. A Kastély-tó partján sátorozni és tüzet gyújtani tilos!

III. Speciális horgászrendi előírások

 1. A Kastély-tavon rekreációs célú halászati tevékenység nem folytatható.
 2. A halak ívását megzavarni tilos. Az ívóhelyre az ún. ráhorgászás tilos.
 3. Élő és élettelen kishallal, halszelettel, illetve bármely pergető módszerrel február 1-től április 30-ig ragadozó halra horgászni tilos.
 4. Horgászni kizárólag partról lehetséges.
 5. Március 1. és október 31. között 06:00-tól 20:00-ig, november 2. és február 28. között  pedig 08:00-tól 17:00-ig lehetséges a horgászat. Az éjszakai horgászat a környéken lakók nyugalma érdekében nem megengedett.
 6. A Kastély-tavon egy horgász naponta összesen legfeljebb 2 kg etetőanyagot használhat, amibe beleértendők a PVA eszközökkel bejuttatott csalik is.
 7. A Kastély-tavon műcsalival horgászni csak szakáll nélküli vagy lenyomott szakállú horoggal szabad.
 8. A Kastély-tóra nem kerül kijelölésre halgazdálkodási kíméleti terület (ívó- és vermelőhely).
 9. A horgászat csak hulladékmentes horgászhelyen kezdhető meg. A horgászat végeztével a szemetet mindenki köteles magával elvinni, bezsákolva is tilos a horgászhelyen hagyni.

Halfajokra vonatkozó szabályok – az országos szabályozástól eltérően:

Magyar névFajlagos tilalmi időszak *Kifogható halak mérettartománya
csuka 02.01 – 03.31. legalább 40 cm
A Kastély-tavon a csuka legkisebb kifogható mérete 50 cm, legnagyobb kifogható mérete 5 kg.
balin 03.01 – 04.30. legalább 40 cm
A Kastély-tavon a balin legnagyobb kifogható mérete 5 kg.
sügér 03.01 – 04.30. legalább 15 cm
fogassüllő 03.01 – 04.30. legalább 30 cm
A Kastély-tavon a fogassüllő legkisebb kifogható mérete 40 cm, legnagyobb kifogható mérete 5 kg.
kősüllő 03.01 – 06.30. legalább 25 cm
ponty 05.02 – 05.31.
A Kastély-tó Horgászrendje a ponty tilalmát feloldja.
legalább 30 cm
A Kastély-tavon a ponty legnagyobb kifogható mérete 6 kg.
amur - -
compó 05.02 – 06.15.
A Kastély-tavon tilos a compó megtartása.
legalább 25 cm
A Kastély-tavon tilos a compó megtartása.
harcsa 05.02 – 06.15.
A Kastély-tavon a január 1. és február 28. illetve november 2. és december 31. között fogott harcsát megtartani tilos. A fajlagos tilalmi időszakban a 100 cm-t meghaladó méretű harcsa megtartása is tilos.
legalább 60 cm

* A fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

 1. Tilalmi időben a tilalommal védett halfajra célzottan horgászni tilos.
 2. Az amur napi darabszám-korlátozás alá eső halfaj, a naponta megtartható mennyiség mérettől függetlenül 2 db.

A horgászattal kapcsolatos egyéb szabályok

 1. A napi darabszám-korlátozás alá eső halakat a hal kifogását követően kitörölhetetlen kék tintával a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni a fogás helyének, pontos idejének (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével, a hal kg-ban kifejezett tömegét tizedesvessző feltüntetésével, tizedes pontossággal kell rögzíteni (pl. 1,2). A hal méréséhez digitális mérleg használata kötelező. A felszerelés addig nem dobható vissza, amíg a fogott darabszám-korlátozással védett hal beírása nem történik meg a fogási naplóba. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok fogását össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően – a vízpart elhagyása előtt – kell a fogási naplóba bejegyezni, a mérlegelés időpontjának (hónap, nap, óra, perc) megjelölésével. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, azt a fogási naplóba nem kell rögzíteni.
 2. Minden területi jegytípus tartalmazza a maximálisan fogható mennyiségeket. A napi darabszám-korlátozás alá eső halak éves kifogható mennyiségének elérését követően csak napi területi jegy váltható!
 3. A horgász köteles a bevetett készségeit közvetlen közelről, személyesen őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át! A vezeték nélküli rádiós működésű kapásjelzők nem helyettesítik a horgászkészség személyes őrzését. A horgászkészség őrizetlenül hagyása a horgászrend megsértésének minősül. Az őrizetlenül hagyott horgászkészséget a hivatásos halőr – írásos jelentés nyomtatvány hátrahagyásával – az RDHSZ székhelyére szállítja, ahol az egy évig megőrzésre, majd selejtezésre kerül. A horgászkészségek tárolási és őrzési költsége bruttó 300 Ft/nap.
 4. A horgászkészségek mellett a horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót használhat kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtéséhez.
 5. A behúzás mindenféle formája tilos.
 6. A horgász haladéktalanul köteles jelenteni a hivatásos halőröknek a környezetkárosítást, a vízszennyezést, a halpusztulást és a szabálytalan horgászatot. A hivatásos halőrök ügyeleti telefonszáma a területi jegyen megtalálható.
 7. Szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az RDHSZ.

IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások:

 1. Fémből készült haltartó eszköz használata élő hal tartására tilos.
 2. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
 3. Ragadozó hal horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 4. A vágóhorog használata tilos.
 5. A kifogott hal horgász általi tetszőleges jelölése, csonkítása tilos.
 6. A szabályosan megfogott és így megtartható (kifogható) halak a horgászati tevékenység folytatása során történő cseréje a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos.
 7. A kifogott halat szákban élve tartani csak sérülésmentesen, kíméletesen, maximum 48 óráig szabad abban az esetben, ha a horgász a helyszínen tartózkodik. Amennyiben a hivatásos halőr tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan tárolás miatt sérült vagy elpusztult halat talál a haltartóban, állatkínzás vádjával állatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményez. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat szabad!
 8. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani!
 9. Az állami horgászjegy jogosultja által kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, de kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat.
 10. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és -felszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
  a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
  c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott véglegessé vált halvédelmi bírság vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 2. Az RDHSZ a területi jegy visszavonását, illetve váltásától való eltiltást mint szankciókat – a Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján – a 46. ponthoz tartozó táblázatban közzétett módon alkalmazza.
 3. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás minimális és maximális mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 3-5 év 
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,
de legalább az eltiltás idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év  
Darabszám korlátozás megsértése
Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
Hal jelölése, csonkítása 1-3 év    
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Alsó méretkorlátozás alatti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Horgászati tilalom alá eső területen vagy halfogási tilalom alatt horgászati tevékenység végzése vagy annak kísérlete 6 hónap-2 év
A helyi horgászrend egyéb horgászati szabályainak megsértése 3 hónap-1 év
 1. A helyi horgászrend szabályainak megszegése esetén az eltiltás alkalmazását az RDHSZ mérlegeli úgy, hogy az „A helyi horgászrend egyéb horgászati szabályainak megsértése” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor az RDHSZ ezen eljárása nem helyettesíti a halgazdálkodási hatóság eljárását, illetve feljelentés kezdeményezését.
 2. Az RDHSZ eljárásaiban a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 3. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 4. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionálandó cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 5. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 6. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben az RDHSZ tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos döntésével és az erről szóló értesítéssel kerül sor.
 7. A területi jegy RDHSZ általi visszavonása és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
 8. Halvédelmi bírság kiszabására irányuló közigazgatási eljárás lefolytatása esetén, amennyiben az elkövetőtől az állami horgászjegyet a területi halgazdálkodási hatóság visszavonta, úgy a halvédelmi bírság befizetése és az eltiltási idő letelte után lehetőség van új állami horgászjegy megváltására. Ez esetben viszont az elkövető – amennyiben az RDHSZ halgazdálkodási jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen kíván továbbra is horgászni – új területi jegy megváltására kötelezett, mivel a területi jegyet a halgazdálkodási jogosult visszavonja. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, valamint az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
 9. A helyi horgászrend megsértéséért indított hatósági eljárás során – amikor a hivatásos halőr csak a területi jegyet tartja vissza – a területi halgazdálkodási hatóság elmarasztaló határozatának véglegessé válása után, mellékkövetkezményként az adott területi jegyet a halgazdálkodási jogosult visszavonja. A hatósági határozatban szereplő halvédelmi bírság megfizetése, valamint az eltiltási idő letelte után van lehetőség új területi jegy megváltására. Új éves területi jegy birtokában a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, valamint az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének a törtévre számított időarányos mennyisége fogható ki.
 10. Az állami horgászjegy halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás miatti újra váltása, valamint elvesztése vagy megsemmisülése miatti pótváltása esetén a napi darabszám-korlátozás alá eső halak, továbbá az egyéb őshonos halak éves kifogható mennyiségének törtévre (nap pontossággal) számított időarányos mennyisége fogható ki.
 11. Elhalálozás esetén a kiváltott területi jegy árának visszatérítésére nincs lehetőség.

VI. Rekordlista:

Az RDHSZ rekordlistát működtet, mely az RDHSZ honlapján (www.rdhsz.hu) elérhető. A listára csak hitelesített adat kerülhet fel. A rekordlistás halat minden esetben vissza kell engedni, kivéve a busát.

1. Rekordméret:

Rekordlistára kerülés feltétele az alábbi testtömeg elérése: ponty 15 kg, amur 15 kg, fogassüllő és csuka 5 kg, balin 4 kg, harcsa és busa 25 kg, egyéb halfajok (beleértve a compót) 2 kg.

2. Bejelentés:

A rekordlistára történő bejelentés feltételei:

 • A horgász teljeskörűen tud gondoskodni a hal épségéről annak hitelesítéséig. A halat megfelelő méretű, anyagú haltartóban kell tárolni, kantározni tilos, ellenkező esetben azt vissza kell engedni.
 • A horgász a halat rögtön beírja a fogási naplóba és SMS-értesítőt küld a hivatásos halőrök ügyeleti telefonszámára. Ellenkező esetben a rekordhalat nem szabad megtartani a hitelesítésig sem!
 • Kívülről akadt hal nem hitelesíthető.

KÖTELEZŐ BEJELENTÉS! A horgásznak kötelező bejelentenie – ha az előbb leírtak teljesülnek – minden 25 kg feletti pontyot, 25 kg feletti amurt, 10 kg feletti fogassüllőt, 10 kg feletti csukát, 50 kg feletti harcsát, valamint 3 kg feletti compót.

3. Hitelesítés:

Hitelesítést csak a halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető és a megbízással ellátott hivatásos halőrök végezhetnek a halat megfogó horgász jelenlétében, a bejelentést követően legkésőbb 12 órán belül. A hitelesítés az arra szolgáló igazolólap kitöltésével végezhető, amely három példányos és az egyik példánya a horgászt illeti meg. Az igazolólap kitöltésén kívül fényképkészítés is kötelező a hal mindkét oldaláról, illetve a visszaengedésről is. A hitelesítést, visszaengedést követően a horgász fogási naplójából kihúzásra kerül a beírt rekordhal, RDHSZ bélyegzővel megjelölve („Visszaengedve”), és aláírva.

4. Dokumentálás:

A hitelesítést végző személy továbbítja az alábbi adatokat: fénykép a hal jobb oldaláról, fénykép a hal bal oldaláról, fénykép a visszaengedésről, fénykép az igazolólapról. A rekordfogások az RDHSZ honlapjára, Facebook-oldalára, valamint a MOHOSZ rekordlistájára is felkerülnek.

5. Jutalmazás:

A kötelező bejelentés alá eső halak megfogóit ugyanilyen típusú területi jeggyel jutalmazzuk, éves területi jegyet kapnak a Kastély-tóra. Nem jutalmazunk – a határozat véglegessé válásától számítva – három évig olyan horgászt, akit a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírsággal szankcionált. A jutalom területi jegy nem átruházható. A jutalom területi jegy átvételének határideje február hó utolsó napja, mely határidő jogvesztő.

6. Chipes jelölés:

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy a rekordhalakat egyedi chipes haljelölő rendszert alkalmazva, szemmel nem látható módon megjelölje a későbbi azonosítás érdekében. Chipes jelölést csak a halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető, valamint a megbízással rendelkező hivatásos halőrök végezhetnek, a megfogó horgász jelenlétén kívül.

VII. Záró rendelkezések

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 2. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 4. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Az RDHSZ fenntartja a jogot, hogy vízrendszerén egyéb helyeken is korlátozza a horgászatot, ezeket a helyeket jelzi és honlapján megjeleníti.

Az RDHSZ hivatásos halőreinek 0-24 óráig hívható ügyeleti telefonszáma: 06-30-675-7304

Hal-, környezet- és vízvédelmi bejelentések:

Halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezető: 06-30-202-5688

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.