Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

/FB 1/2019.(01.30.) sz. határozat/

A Felügyelő Bizottság 2019-ben kiemelten vizsgálja az RDHSZ tisztségviselői és dolgozói juttatásait és költségtérítéseit, ezek törvényességét és megvalósításuk szabályszerűségét. Nagy figyelmet szentelünk továbbá a Szövetség egyes bérleményei (Rózsasziget, Ezüstpart) idén újraszervezésre kerülő üzemeltetése felügyeletének; továbbá az új országos dokumentumok (országos jegymátrix és horgászkártya), valamint a legújabb halgazdálkodási-halvédelmi törvényi és végrehajtási rendeleti változások bevezetése induló tapasztalatainak.
A Felügyelő Bizottság mindenkori alapvető feladata a Szövetség Alapszabály szerinti működésének figyelemmel kísérése és elősegítése. Észrevételezési és javaslattételi jogosítványaival élve különösen a horgászati és környezeti kultúra fejlesztésének területén adott szövetségi feladatok elvégzését kívánjuk folyamatosan támogatni. Ezek a javaslatok részben eleve ad hoc jellegük, részben a jelenleg még részleteiben – a szükséges együttműködések okán – nem kidolgozható időbeli tervezésük miatt az FB ülések „Egyebek” napirendi pontjaiban kerülnek előterjesztésre és megtárgyalásra. (Néhány terület, ahol állandó szövetségi aktivitásra van szükség – a fontossági sorrend és a teljesség igénye nélkül – a vízminőség, halvédelem, vízparti tarvágások, szemetelés stb.)

A Felügyelő Bizottság ülései

 1. 2019. január 30., elektronikus ülés/szavazás.
  Napirend:

  1. A Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos FB elnök
   Elkészítés határideje: 2019. január 23.

  2. Egyebek.

 2. 2019. március 20, elektronikus ülés/szavazás.
  Napirend:

  1. A szövetségi juttatások és költségtérítések vizsgálata (1): tematikai-módszertani alapvetés.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László
   Elkészítés határideje: 2019. március 13.

  2. A szövetségi jegyforgalmazás 2019. évi induló tapasztalatai.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. március 13.

  3. Az FB Munkacsoport 2019. évi feladatai.
   Felelős: Szabó Endre
   Elkészítés határideje: 2019. március 13.

  4. Az RDHSZ szeptember-december közötti bevételei és kiadásai bizonylatolásának, főbb gazdasági eseményeinek vizsgálata.
   Felelős: Ács Balázs, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. március 13.

  5. Egyebek.

 3. 2019. május 8., 16 h, RDHSZ székház, Ráckeve.
  Napirend:

  1. A 2019. május 11-i Küldöttgyűlés dokumentumainak (2018. évi egyszerűsített beszámoló, pénzügyi mérleg és eredmény-kimutatás, szöveges beszámoló; s ha szükséges, a 2019. évi költségvetés módosítása) tárgyalása, az FB állásfoglalása.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos

  2. A szövetségi juttatások és költségtérítések vizsgálata (2); a tisztségviselők juttatásai és költségtérítései.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László
   Elkészítés határideje: 2019. május 2.

  3. A Rózsasziget és az Ezüstpart 2019. évi üzemeltetésének előkészítése, szabályozása és induló tapasztalatai. A Felügyelő Bizottság tájékozódása és állásfoglalása.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László, Szabó Endre

  4. Az RDHSZ 2019. január-március közötti bevételei és kiadásai alakulásának, bizonylatolásának, főbb gazdasági eseményeinek vizsgálata.
   Felelős: Ács Balázs, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. május 2.

  5. Egyebek. Meghívott: dr. Molnár Pál, az RDHSZ elnöke
   Udvari Zsolt ügyvezető igazgató
   Csiszár Katalin főkönyvelő
   Ugrai Zoltán halászati ágazatvezető
   Schaffer Éva független könyvvizsgáló (az 1. napirendi ponthoz)

 4. 2019. június vége-július eleje: később pontosítandó időpontban és helyszínen, aktuális témá(k)ban tartandó ülés.
  Felelős: Dr. Kurtán Lajos

 5. 2019. október 2., elektronikus ülés/szavazás.
  Napirend:

  1. A szövetségi juttatások és költségtérítések vizsgálata (3): a dolgozói juttatások és költségtérítések.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László
   Elkészítés határideje: 2019. szeptember 25.

  2. A Szövetség 2019. április-június közötti bevételei és kiadásai bizonylatolásának és főbb gazdasági eseményeinek vizsgálata.
   Felelős: Ács Balázs, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. szeptember 25.

  3. Egyebek.

 6. 2019. november 27., 16h, az RDHSZ székháza, Ráckeve.
  Napirend:

  1. A Szövetség 2020. évi költségvetési terve.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos

  2. A szövetségi juttatások és költségtérítések vizsgálata (4): összegzés, következtetések, javaslatok.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László
   Elkészítés határideje: 2019. november 20.

  3. A 2019. évi üzemeltetés tapasztalatai a Rózsaszigeten és az Ezüstparton. A Felügyelő Bizottság tájékozódása és állásfoglalása.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Halmi László, Szabó Endre

  4. A szövetségi jegyforgalmazás 2019. évi tapasztalatai.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. november 20.

  5. Az RDHSZ 2019. július-szeptember közötti bevételei és kiadásai bizonylatolásának, főbb gazdasági eseményeinek vizsgálata.
   Felelős: Ács Balázs, Feketéné Budaházy Edit
   Elkészítés határideje: 2019. november 20.

  6. Beszámoló az FB Munkacsoport 2019. évi tevékenységéről.
   Felelős: Szabó Endre
   Elkészítés határideje: 2019. november 20.

  7. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról az RDHSZ 2019. december 7-i Küldöttgyűlésére.
   Felelős: Dr. Kurtán Lajos
   Elkészítés határideje: 2019. november 20.

  8. Egyebek.
   Meghívott: dr. Molnár Pál, az RDHSZ elnöke
   Udvari Zsolt ügyvezető igazgató
   Csiszár Katalin főkönyvelő
   Ugrai Zoltán halászati ágazatvezető

A Felügyelő Bizottság és Munkacsoportja 2019. évi évbúcsúztató rendezvénye: 2019. november 28., 17 óra, Becsei Vendéglő (Szigetbecse).

Az írásos anyagok elkészítésének és kezelésének rendje:
1. A vizsgálati (ellenőrzési) beszámolónak minden esetben tartalmaznia kell: a vizsgálat (ellenőrzés) tárgyát, célját, érintett időszakát, felelősét (felelőseit) és közreműködőit, módszerét, a felhasznált dokumentumok megnevezését, a megállapításokat, valamint a határozati javaslato(ka)t. Utóbbi(ak) tehát az előterjesztés szerves része(i).
2. Az anyagok határidőre történő elkészítése és az FB elnökhöz való haladéktalan eljuttatása a felelősök feladata.
3. A meghívót és a csatolt munkaanyagokat az FB elnök jóváhagyását követően a Szövetség irodája lehetőleg az FB ülés előtt legalább 5 nappal e-mailen, vagy postai úton kiküldi.

FB 1/2019.(01.30.) sz. határozat:
A Felügyelő Bizottság a 2019. évi munkatervére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Ráckeve, 2019. január 23.
Dr. Kurtán Lajos s.k.
az RDHSZ FB elnöke

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.