Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Készült a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat alapján.

I. Rendezés, szervezés résztvevők:

1. A Ráckevei Dunaági horgász bajnokságokat a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség /továbbiakban RDHSZ/ Versenysport Bizottsága írja ki, és az RDHSZ Elnöksége hagyja jóvá. A bajnokságokat A Versenysport Bizottság rendezi, aki felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért. A versenykiírástól eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.
2. Mind az egyéni, mind a csapatbajnokságokon csak kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel, azaz állami és területi jeggyel, RDHSZ szövetségi bélyeggel, és az RDHSZ valamelyik tagegyesületéhez való tagsággal rendelkeznek.
3. Az Országos Horgász Csapatbajnokságon / továbbiakban OHCSB/ az RDHSZ egyéni bajnokságán kihirdetett RDHSZ válogatott keretből a Versenysport Bizottság vezetője által összeállított versenyzők / csapat /, és a felkért kísérők vesznek részt, az RDHSZ Elnöksége által kijelölt csapatvezető vezetésével. Az induló csapatot a tartalék versenyzőt is beleértve lehetőleg az edzés ideje alatt a kereten belüli válogatóval kell összeállítani, ha erre a kijelölt versenypálya lehetőséget ad.

4. Az egyes szövetségi bajnokságok lebonyolítási rendje:

4/1. Az RDHSZ egyéni horgászbajnoksága.

Nyílt nevezéses verseny, melyet lehetőleg a csepeli csőhídi pályán, tavaszi, nyár eleji időpontban, az az-évi már lebonyolított RDHSZ csapatbajnokság és az RDHSZ Nyílt Csapatbajnokságot követően egy hét végi /lehetőleg szombati/ napon, két fordulóban kell megrendezni felnőtt, női, és ifjúsági ( U23, U18, U14 ) kategóriában. Az U18 és U14 versenyzőknél a verseny időtartama 3 óra, a többi kategóriában 4 óra. A verseny időpontját az RDHSZ versenykiírása határozza meg. A rendezésnél és a lebonyolításnál be kell tartani a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat: III:/ 20-tól 43. pontjáig meghatározottakat.
4/1/1. A fenti kategóriák szerinti külön szektorokat kell kijelölni. A szektorok lehetőleg 6 és 12 fő között legyenek.
4/1/2. Az ifjúsági kategóriában versenyzők egy évben csak egy kategóriában indulhatnak. Az egy kategóriával feljebb lépés megengedett.
4/1/3. Az RDHSZ egyéni bajnokság helyezettjeit a két fordulót figyelembe véve kategóriánként kell értékelni,. Az értékelésnél a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat VI./53. pontját kell alapul venni.
4/1/4. Az eredményhirdetést követően a helyszínen kerül kialakításra és kihirdetésre kategóriánként az RDHSZ válogatott kerete.

4/1/5 Az RDHSZ válogatott keret létszáma:

- Felnőtt: 8 fő, az egyéni első 6 helyezett és a Versenysport Bizottság vezetője által kijelölt 2 fő
- Női, U23, Ul8, U14, 4 fő, az egyéni első három helyezett, és a Versenysport Bizottság vezetője által kijelölt 1 fő.

A válogatott keret mindig a következő évi megrendezett RDHSZ egyéni horgászbajnokságot követő új keret kihirdetéséig érvényes.

4/1/6 Amennyiben egy RDHSZ válogatott keret tag év közben lemond a jogáról, vagy az utánpótlás kategóriából eggyel magasabb kategóriába jut, a Versenysport Bizottság vezetője kiegészítheti a keretet.
4/1/7 Az RDHSZ válogatott keret tagjainak jogait és kötelességét az RDHSZ Versenysport Etikai Szabályzata tartalmazza. Szintén itt kerül szabályozásra a szabályok be nem tartásának szankciói.

4/2. Az RDHSZ Egyesületeinek csapatbajnokságai:

4/2/1. RDHSZ Csapatbajnokság

4/2/1/1. Résztvevői az RDHSZ tagegyesületeinek csapatai, a csapatok tagjait a tagegyesületek jelölik ki. Egy egyesület több csapatot is indíthat.
4/2/1/2. A csapatok összetétele: 1 fő csapatvezető, 4 felnőtt, 1 fő női, 1 fő U23-as, 1 fő U18-as, és 1 fő U14-es versenyző. A versenyzők kijelölésénél figyelembe kell venni a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat IV./2. pontja által meghatározott, a csapatok összetételére vonatkozó előírásait, a felhasználható etetőanyag és csali mennyiségére és a felkészülésre a 22-től a 24 pontjai alkalmazandók.
4/2/1/3. A csapatbajnokságot tavasszal, hét végén egy fordulóban 4 órás versenyidővel kell lebonyolítani. Az U14. és U18. korosztály verseny ideje 3 óra. A rendezést a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat 25-től 38 pontja, a mérlegelést pedig a 39-től 43-ig pontja szerint kell elvégezni.
4/2/1/4. A verseny értékelése a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat VI./52. pontja alapján történik. A győztes csapat elnyeri az RDHSZ Bajnokcsapata címet.

4/2/2. RDHSZ Egyesületek Nyílt Csapatbajnoksága

4/2/2/1. Résztvevői az RDHSZ tagegyesület által benevezett csapatok. A csapatok tagjait a tagegyesületek jelölik ki. Egy egyesület több csapatot is indíthat.
4/2/2/2. Egy csapat 4 főből áll. Az U14 kategóriánál fiatalabb gyerek nem lehet a csapat tagja.
4/2/2/3. A verseny ideje 4 óra. A csapatok két tagja úszós, és két tagja fenekező, egy botos, egy horgos készséggel horgászhat.
A verseny négy szektorban kerül megrendezésre, a két fenekező szektor a pálya elejére és végére kel, hogy kerüljön.
4/2/2/4. A felhasználható etetőanyag maximum 17, liter, a csali mennyisége max. 1,5 liter, és abból az apró etetőszúnyog 0,5 liter lehet. Ezen kívül a tűzőszúnyog mennyisége 0,125 liter lehet.
4/2/2/5. A verseny rendezésére, mérlegelésére és értékelésére az „A” osztály előírásait kell alkalmazni.
4/2/2/6. A verseny győztese az RDHSZ Egyesületek Bajnokcsapata. Az RDHSZ Egyesületek Bajnokcsapata tagjai a kupákon és/vagy érmeken kívül ingyenesen jogosultak a következő évi RDHSZ területi engedélyre.

5. A versenyzők egy évadban csak egy egyesület csapatában versenyezhetnek melynek tagjai. Kettős tagság esetén az első helyen bejegyzett /anya/ egyesület a mérvadó. Ha a második helyen bejelölt csapatban kíván versenyezni, azt csak az anyaegyesület írásos hozzájárulásával tehetik meg.
6. Ha a verseny megrendezése nem a csőhídi pályán történik akkor a pálya kijelölésénél a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat 6., 7., 9., pontokat figyelembe kell venni. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
7. Az RDHSZ bajnokságokon való részvételre csak előzetes nevezés esetén van lehetőség.
8. A bajnokságok időpontjait az RDHSZ versenykiírása tartalmazza. Aki a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre nem jelenik meg, vagy indokolt késését nem jelzi, a versenyen nem indulhat.

II.Verseny megnyitás, sorsolás, általános rendelkezések.

9. A csapatversenyeken a megjelölt időpontban a csapatvezetőket és a versenyzőket a Versenysport Bizottság vezetője, vagy magbízottja a versenypályán tájékoztatja a verseny technikai részleteiről, legfontosabb szabályairól. A tájékoztatásnak lehetőleg legalább három órával a verseny kezdete előtt meg kell történni.
A versenyszabályzattól és a versenykiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat.
Itt történik a 3 fős Versenybíróság megválasztása, és a sorsolás. A sorsolásnál értelemszerűen kell alkalmazni a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat 12-től 16-ig, és 18-as pontjait.
10. A verseny megszakításáról a Versenybíróság elnöke, a Versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III. Szektorbírók.

11. Az RDHSZ bajnokságain szektoronként egy szektorbírót kell állítani, akik kötelesek a szektorukban tartózkodni és a versenyt figyelemmel kísérni. Ezt a feladatot adott esetben a Versenybíróság tagjai is elláthatják.
12. A szektorbíró kötelessége a versenyzőket az esetleges szabálytalanságokra figyelmeztetni. Ismétlődő és súlyos szabálytalanságokat a Versenybíróság vezetőjének jelenteni. A csapatvezető ha szabálytalanságot észlel, a szektorbírónak tehet észrevételt.
13. A Versenybíróság elnöke a Versenysport Bizottság vezetője, vagy /távolléte esetén/ megbízottja. Tagjait a csapatvezetők vagy a Versenysport Bizottság tagjaiból kell választani.
14. Reklamációt vagy óvást szóban lehet bejelenteni, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani a Versenybíróságnak. Az óvást a verseny értékelése előtt meg kell vizsgálni, és el kell bírálni. Az értékeléssel kapcsolatos óvásoknak az annak közzétételét követő 30 percig van helye.
15. A Versenybíróság szavazattöbbséggel, határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni csak határozattal lehet.
16. Az Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzatnak és az RDHSZ finomszerelékes versenyszabályzatának mindig a helyszínen kell lenni. Ennek felelőse a Versenysport Bizottság vezetője.

IV. Szankcionálás.

17. Figyelmeztetésben kell részesíteni a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzat 22.1., 22.3., 23., 24., 25., 26., 31., 32., 34., 36., 37., 39., és 42. pontja alapján. Ki kell zárni a 22.2., 22.4., 27., 28., 29., 30., 33., és 55., pont alapján.
A kizárt versenyző a szektorban indulók számánál 1-el nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát.

V. Értékelés.

18. A csapatok értékelésénél a versenyzők helyezési számainak összege a mérvadó.
A legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat győz. Azonos helyezési szám esetén az összesített fogási súly dönt. Amennyiben ez is egyenlő a legmagasabb egyéni súly eredménye dönt.
19. Az egyéni versenyek értékelésekor a fordulókon elért helyezési számok összege veendő figyelembe. A legkisebb helyezési szám összegével rendelkező versenyző a győztes. Pontegyenlőség esetén az összesen fogott hal súly a dönt. Ha ez is egyenlő akkor az egy fordulóban kifogott hal súly határozza meg a helyezést.
20. Az értékelés összeállítását a Versenysport Bizottság vezetőjének, vagy megbízott képviselőjének a jelenlétében kell elvégezni. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett serleg vagy/és érem díjazásban részesül.
Az RDHSZ Elnöksége döntése alapján ezen kívül egyéb jutalomban is részesülhet.
Az érmeket, serlegeket és az esetleges jutalmakat az RDHSZ biztosítja, és azokat az RDHSZ képviselője adja át.
21. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az RDHSZ versenyszabályzatának a Hivatalos Országos Finomszerelékes Versenyszabályzattal összhangban kell lennie.
22. A jelen szabályzat 2015. március 18-án lép életbe.

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.