Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (a továbbiakban: RDHSZ) csónakos pergető versenyeit a szövetség Verseny Bizottsága írja ki jelen szabályzat szerint. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.

2. Az RDHSZ csónakos pergető versenyein csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és a Ráckevei Duna-ágra érvényes területi engedéllyel rendelkeznek.

3. A csónakos pergető versenyre párosával lehet nevezni. Egy duó két versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „duó”-t kell érteni. A duó összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs.

4. Az egyes fordulók időtartama a vízterület adottságaitól függően 5 vagy 6 óra.

5. A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észlelhessék.

6. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 3 órás hosszúságig, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását.

7. A verseny megszakításáról a szervező dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

8. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi duó részére. Amennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, azt a kiírásban és a technikai értekezleten ismertetni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

9. A versenyen való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség.

10. A nevezési határidőt az RDHSZ a verseny kiírásában határozza meg. Ezután csak a versenybizottság egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

11. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről. A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A rajtszám egyúttal a csónakok indulási és helyfoglalási sorrendjét is eldönti. A verseny indulásakor az első helyfoglalásnál, mindig a kisebb rajszámú csapatnak van elsőbbsége. Itt történik a versenybíróság (zsűri) összeállítása és itt kell közölni az adott vízterületen érvényben lévő esetleges méret- vagy egyéb fogási korlátozásokat is.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

12. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

13. A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani.

14. A csónakokra vagy az egyik versenyző ruházatára a rajtszámot jól láthatóan kell elhelyezni.

15. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő duó segíteni köteles a bajba jutottaknak.

16. Az elektromos- és robbanó csónakmotor, halradar, szonár és GPS használata engedélyezett, amennyiben ezt a helyi szabályzat is megengedi. A versenybírók csónakján megkülönböztető jelzést kell használni.

17.A merítőszák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos!

18. Csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet horgászni. A partról történő horgászat és a partra kilépés tilos. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50méter, távolságot kell tartani. A versenybírók ezt mindenkor kötelesek ellenőrizni, és a szabályt betartatni. A szabályt akkor is be kell tartatni, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek.

19. Egy csónakban egy duó, azaz két versenyző foglal helyet. A versenyen csak lehorgonyzott csónakból lehet horgászni.

20. A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etetőanyag használata.

21. A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra; de horgászni csak egy kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni!

22. A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset).

23. A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.

24. Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével lehet.

25. Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak

26. A versenyen a versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani. Szájbilincs és pányva használata tilos! A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

27. A méreten aluli halak csak akkor számítanak bele az értékelésbe, ha a méretkorlátozást a verseny idejére feloldották. Ezt legkésőbb a versenykiírásban közölni kell. Az értékelésbe verseny időn belül megszákolt halak számítanak. Az értékelésbe csak a hivatalos mérési időn belül bemutatott halak számítanak. A hivatalos mérési idő a verseny időtartama +30 perc.

28. Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen versenyszabályokat

IV. VERSENYBÍRÓK

29. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 tagból áll.

30. Mérlegelők: lehetőleg minden megkezdett 10. csapat után 1db mérlegelő csónakot kell biztosítani (Pl.: 24 csapat esetén 3 mérlegelő csónakot kell biztosítani) Ha a várható fogás mennyisége, vagy a versenypálya mérete ezt indokolja, ettől el lehet térni.

31. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az Versenybizottság költségvetését illeti. Az óvást a versenyző nyújthatja be.

32. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

V. SZANKCIONÁLÁS

33. A vonatkozó versenyszabályok megsértése esetén a figyelmeztetésről, vagy kizárásról a versenybizottság dönt.

VI. ÉRTÉKELÉS

34. Az értékelésben a szabályoknak megfelelően fogott és tökéletes állapotban tartott ragadozó halak (csuka, harcsa, balin, süllő, kősüllő, domolykó, jászkeszeg, sügér, feketesügér) orrcsúcstól a farokúszó végig mért hossza a mérvadó (a duó két versenyzője által fogott halak hossza összeadódik). A halak hosszának mérésekor, minden megkezdett cm számít. (Pl.: 65.7 cm-es halat 66 cm-esként ként kell figyelembe venni, és 66 pontot kap. A 65,1 cm-es halat szintén 66 cm-esként kell regisztrálni, és 66 pontot kap. A fogott halak hossza alapján számított pont egyenlőség esetén a több darab halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

35. A fenti pontozási rendszer a halak méretére bevezetett méretkorlátozással együtt érvényes. A méretkorlát alatti halak sem a cm-es mérésbe, sem a fogott darabszámba, sem pedig a legnagyobb hal szerinti elbírálásba nem számítanak bele. A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alábbi méretkorlátozás érvényes:

  • csuka: 30 cm
  • harcsa: 40 cm
  • balin: 25 cm
  • süllő: 25 cm
  • kősüllő: 20 cm
  • domolykó: 15 cm
  • jászkeszeg: 20 cm
  • sügér: 15 cm
  • feketesügér: 15 cm

Indokolt esetben a fenti méretkorlátok módosíthatók.

36. A verseny kiértékelése alapján a duók helyezési számot kapnak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

37. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

38. A jelen, módosított szabályzat 2015. február 0000000-i hatállyal lép érvénybe.

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.