Tevékenységeink

Keresés

Belépés

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Eseménynaptár

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. Törvény 46. § (3) bekezdése alapján a FVM Főváros és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelősége a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítására pályázatot hirdetett 2000 évben a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágra és a hozzá csatlakozó mellék- és holtágakra, melyre Szövetségünk pályázatot adott be.

Szövetségünk a következő vízterületek halászati jogát nyerte el és vállalt kötelezettséget a 29 tagegyesület nevében:

1. Ráckevei (Soroksári) Duna-ág, a Kvassay zsiliptől a Tassi zsilipig a hozzá tartozó mellékágakkal és hókonyokkal

Területe: 1.766,4 Ha
Haszonbérlete: 150 Ft/ha (+ÁFA)

2. Északi Övcsatorna + XXX. csatorna + mellékvizek

Területe: 92,2 Ha
Haszonbérlete: 400 Ft/ha (+ÁFA)

3. Somlyó csatorna

Területe: 2,9 Ha
Haszonbérlete: 400 Ft/ha (+ÁFA)

4. Dömsödi Holt Duna-ág

Területe: 6,9 Ha
Haszonbérlete: 500 Ft/ha (+ÁFA)

5. Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakasza, mellékágak és vadvizek

Területe: 27,1 Ha
Haszonbérlete: 400 Ft/ha (+ÁFA)

6. Duna–Tisza csatorna

Területe: 48,4 Ha
Haszonbérlete: 400 Ft/ha (+ÁFA)


A haszonbérleti díj 5 évenként felülvizsgálatra kerül.

 • A haszonbérleten felüli kötelezettségek:
 • Halászati hatóság előírásait betartani
 • A halászati üzemtervben vállalt halasításokat elvégezni
 • A vízterületek őrzéséről gondoskodni
 • Az előírt szakhatósági előírásokat betartani:
- FVM
- KÖVIZIG
- Nemzeti Park
- Natura 2000
- Környezetvédelmi előírások
- És egyéb hatósági előírások

A hatósági előírásoknak megfelelően köteles a Szövetség a bérelt vízterületekre vonatkoztatva Horgászrendet elkészíteni. A Horgászrendnek összhangban kell lennie a törvényi, szakhatósági előírásokkal. Ettől csak külön engedélyeztetés után térhet el.
A vízterületen a halászati törvény, ill. a rendeletek által előírt tilalmi időszakok vannak érvényben. Kivételt képez a pontytilalom, melyre a szakhatóság évente, kérelem alapján felmentést adhat.
A nagyobb pontytelepítések időszakában (október hónapban) három hetes általános tilalom lép életbe.

A haszonbérletet a bérbeadó azonnal hatállyal megszüntetheti, ha:

 • A haszonbérletben vállalt, valamint az 1997. évi XLI. Törvényben előírt kötelezettségei a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás ellenére sem teljesíti,
 • A halászati jogot alhaszonbérletbe adja.
 • A természetvédelem, illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.

A pályázat feltételei között szerepelt az, hogy a vízügyi és természetvédelmi szakhatóság előírását be kell tartani.

Ezekből néhány:

Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság előírásai:

A halászati (horgászati) hasznosítás feltételei:

 • A halászati hasznosítás összhangban legyen az adott vízterület alapvető közcélú vízgazdálkodási rendeltetésével.
 • A halászati hasznosító kárigény nélkül tűrni tartozik a vízgazdálkodási célú fejlesztési és fenntartási beavatkozások végzését.
 • A halászati hasznosító a tevékenységének esetleg szükséges – a vizet és vízi létesítményt érintő – műszaki beavatkozást köteles a kezelővel egyeztetni.
 • A halászati hasznosító tevékenysége során köteles a vízminőséget megóvni.
 • A halászati hasznosító az éves rendszeres üzemelési és fenntartási költségekhez használata arányában köteles hozzájárulni.
 • A hasznosítás során okozott közvetlen és közvetett károkért a hasznosító kártérítési kötelezettséggel tartozik.

További kikötések:

 • A partról horgászni csak az érintett partszakasz kezelőjének engedélyével szabad.
 • A partról való horgászatnál a forgalom elől elzárt, ill. kiemelten védett szakaszokon a helyi előírásokat kell betartani.
 • A parti rézsűt, valamint partvédelmi és folyószabályozási közműveket megrongálni, azokat átalakítani tilos.
 • Hajóútban az úszó hajózási jelek (bóják) 100 méteres körzetében halászati tevékenységet folytatni tilos. (A hajózó útra a hajózási szakhatóság – Hajózási felügyelet- állásfoglalása az irányadó.
 • A horgászati hasznosítónak – értelemszerűen – alkalmazkodni kell a belvízvédelmi célból, ill. kisvízi időszakban bekövetkező vízszintcsökkentéshez (ill. csökkenéshez).
 • Kisvízi időszakban, amikor a Duna vízszintje nem éri le az RSD üzemvízszintjét, a szükséges vízpótlás esetleges elégtelen volta miatt átmeneti víz minőségromlás következhet be. A KDV VIZIG az ebből eredő esetlegesen előálló károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A horgászati célú megrendelésre végzett szivattyús vízpótlás költségei a horgászati hasznosítót terhelik.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi előírásai:

Az alábbi területek esetében az összefüggő nádfelületek, vízi- és vízparti növényzet – semmilyen okból – nem bontható meg. A parthoz csatlakozó vízi állás kizárólag az Igazgatóság hozzájárulásával létesíthető, az illegálisan létesített vízi állásokat le kell bontani. A vízi és vízparti növényzet égetése tilos!
Négy országos jelentőségű, ex lege védett láp található a területén

 • RSD hókonyai 1. (L-34-15-C-c/I/láp)
 • RSD hókonyai 2. (L-34-)
 • RSD hókonyai 3. (L-34-)
 • Dunavarsányi úszóláp (L-34-27-A-a/II/láp

Védett területen – amennyiben nem védett egész évben – csak ívási időszakon kívül lehet horgászni.
Védett területen a parti növényzet irtása – újabb horgászhelyek kialakítása, régiek bővítése – tilos.
A területen szemetet hagyni tilos, a terület elhagyásakor a horgász köteles arról gondoskodni, hogy szemét a horgászhelyen és annak környezetében ne maradjon.
A védett területeken az etetés tilos. Tilos ezen kívűl gépjárművel a védett területre behajtani, stégek, bódék, ill. egyéb horgászati objektumok kialakítása.
A halászati-halgazdálkodási tevékenységet a természet védelméről szóló 1996.évi LIII. Törvény vonatkozásában az alábbi rendelkezések érintik:
9.§(4.), 10.§(2.), 11.§, 13.§ (1.) és (4.), 14 §, 16.§ (5.), 18. §, 21. § (2.)c.pontja, (3.) (a) és (b) pontjai, 23. § (2), 31. §, 43. §, 80.§.

Halászati hatóság részéről:

Az 1997. évi XLI. Törvény (A Halászatról és Horgászatról) 11.§, 25. § és 27.§-ának és a végrehajtásra kiadott 78/1997.(XI.4.) FM rendelet 6.§, 14.§. § és 15.§. (A Halászatról és Horgászatról szóló Törvény külön olvasható honlapunkon)

Az rdhsz.hu weboldal sütiket (cookie-kat) alkalmaz, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A további böngészéssel a felhasználó hozzájárul a sütik használatához.